Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

среда, август 01, 2007

Пројекат "Успостављање система акредитације и лиценцирања за пружаоце услуга социјалне заштите у Републици Србији"

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, у оквиру реформских активности реализује пројекат "Успостављање система акредитације и лиценцирања за пружаоце услуга социјалне заштите у Републици Србији"
У намери да се што више стручњака из области социјалне заштите пријави на конкурс који ће бити објављен у септембру, МинРЗС је послало
Писмо о намерама о конкурсу.
За све додатне информације доступни су мејлови
gordana.nikolic@minrzs.sr.gov.yu; gordana.milovanovic@minrzs.sr.gov.yu; Гордана Миловановић, Јединица за координацију спровођења - Стратегије развоја социјалне заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике; тел: +381 11 362 15 83; 363 16 35.

Текст Писма о намерама о конкурсу достављамо у наставку.


Влада Републике Србије

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Сектор за социјалну заштиту

Број: службено

Датум: 27.7.2007. године

ПИСМО О НАМЕРАМА

Поштована/ни,

У оквиру пројекта „Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у Републици Србији“ Министарство рада и социјалне политике расписаће 1. септембра 2007. конкурс за акредитацију програма стручног усавршавања запослених у области социјалне заштите. Овим Писмом о намерама све потенцијалне учеснике конкурса, Министарство жели унапред да информише о започињању спровођења акредитације програма и позове да се припреме за учешће на конкурсу. У оквиру успостављања система акредитације програма стручног усавршавања запослених у области социјалне заштите планирано је да кроз процедуру конкурса проћу сви програми обуке предвиђени за акредитацију, који се желе акредитовати. То значи да ће се применити јединствен стандард за процену, вредновање и верификацију, како програма обука који су до сада реализовани у систему социјалне заштите, тако и нових пакета обука за развој компетенција које су потребне за остваривање Стратегије развоја социјалне заштите.

Програми обуке кoји се подносе за акредитацију, треба да развијају компетенције потребне за пружање услуга које остварују основне принципе и циљеве реформе социјале заштите: најбољи интерес корисника, холистичку процену потреба и интегрални приступ у развоју система услуга, развој социјалног партнерства, партиципацију корисника, подршку останку у природном, породичном и најмање рестриктивном окружењу, социјалну инеграцију, унапређивање квалитета живота, унапређивање и очување личних потенцијала корисника, заштиту од злостављања, експлоатације и занемаривања, трговине људима и дискриминације (детаљније видети у документу „Стратегија развоја социјалне заштите“ сајт Минисарства www.minrzs.sr.gov.yu).

Да би квалитет услуга у области социјалне заштите био заснован на наведеним принципима, запосленима у социјалној заштити потребне су подједнако, опште компетенције за остваривање Стратегије развоја социјалне заштите, као и посебне компетенције релевантне за посебне области заштите. Стога ће и програми обуке за развој општих компетенција и програми обука за развој компетенција потребних за рад у посебним областима заштите имати једнаку важност и значај.

Области у социјалној заштити, за које је потребно у вези обуке развијати професионалне компетенције, класификоване су на следећи начин: заштита деце и младих, заштита одраслих и старих, подшка породици, подршка и заштита маргинализованих друштвених група (сиромашни, инвалиди, Роми).

С обзиром на то да програми за обуке треба да развијају компетенције које недостају, очекује се да ће њихова реализција бити заснована на интерактивним методама учења . Ради валидне процене испуњености различитих стандарда потребно је доставити интегрални програм обуке који садржи и организацију програма за обуке по методским јединицама – радионицама, а према упутству које ће бити приложено уз конкурс.

Пројекат ''Успостављање и примена система акредитације програма за обуку за пружаоце социјалних услуга'', предвиђа да се од свих акредитованих програма одабере 20 програма који равијају компетенције које се сматрају приоритетни, а њихови аутори ће организовати тренинг тренера како би се извршила ефикасна дисеминација програма. Предвиђено је да одабрани програми за обуку укључи 20 тренера по сваком програму, што ће финансирати Министарство. Програме за обуку тренера, као и начин провере оспособљености - лиценцирање тренера, треба приложити у конкурсни формулар уколико програм аплицира и за тај део пројекта-''Тренинг тренера''. За избор тренера ће бити организован посебан конкурс, а према условима које буду дефинисали аутори програма.

Право учешћа на конкурсу за акредитацију програма обука имају институције, организације, стручна друштва, удружења као и појединци са препоруком релевантних институција, организација или појединаца који подржавају програм.

Конкурс је отворен два месеца. Поред тога предвиђена су још два месеца за евентуалне корекције и допуне програма.

У нади да смо овим писмом побудили Ваше интересовање и представили Вам оквире у којима се програми обуке могу акредитовати очекујемо даљу сарадњу.

За додатне информације на располагању су следеће адресе: Gordana.nikolic@minrzs.sr.gov.yu


Нема коментара: