Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

понедељак, јун 18, 2007

Корисна информација: Јавна презентација "Студија оправданости са предлогом решења за мале хидроелектране на језеру Ћелије"‎

Достављамо садржај саопштења АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Обновљиви извори енергије – «чистија» енергија за будуће генерације

(Београд, 18. јун 2007.) У Програму за реализацију Стратегије развоја енергетике у Србији обновљиви извори енергије су означени као један од приоритета. Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије велику пажњу посвећује управо пројектима обновљивих извора енергије на «идеалним» локацијама у Србији на којима је могућа њихова реализација, у смислу оцене њихове корисности и техно-економске оправданости коришћења енергије сунца, ветра, геотермалне енергије и биомасе. Да би напори Агенције донели конкретне резултате потребно је донети подзаконска акта и усвојити акционе планове за шире коришћење обновљивих извора енергије. За почетак, било је потребно израдити Студије оправданости са предлогом конкретних решења за коришћење расположивих потенцијала обновљивих извора енергије у Србији у и тај задатак Агенција је успешно обавила. Реализоване су четири овакве студије, финансиране средствима из Специјалног фонда Европске агенције за реконструкцију.

Агенција за енергетску ефикасност организује јавне презентације ових студија.

До сада су стручној јавности представљене четири студије оправданости , при чему је презентација: «Студије оправданости са предлогом решења употребе сунчеве енергије у Специјалној болници – бања Русанда» одржана у Бањи Русанда 23.03.2007., а следећа презентација, такође отворена за јавност, одржаће се у петак, 22.06.2007. у 11:00 у просторијама Регионалне Привредне коморе Крушевца под називом:

" Студија оправданости са предлогом решења мале хидроелектране на језеру Ћелије код Крагујевца".
Скуп ће отворити мр Бојан Ковачић, заменик директора Агенције за енергетску ефикасност. Живорад Предолац, помоћник директора ЈП «Водовод» из Крушевца, обратиће се скупу у својству организатора - домаћина и корисника Студије, а домаћини скупа биће и представници Регионалне Привредне коморе Крушевца.

Резултате Студије представиће вођа стручног тима, др Дејан Дивац из Института "Јарослав Черни", који је Студију реализовао крајем 2006.

За све додатне информације, молимо Вас да контактирате:

Растислава Крагића

Саветника за нове и обновљиве изворе енергије
тел: 011/3131-955, факс: 3111-649
e-mail:
rastislav.kragic@seea.sr.gov.yu
web : http:/www.seea.sr.gov.yu

Контакт са медијима:

Селена Пјешивац
Саветница за односе с јавношћу
Тел. 011/142-421
Моб. 064.640.90.99
e-mail:
selena.pjesivac@seea.sr.gov.yu

Нема коментара: