Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

субота, март 31, 2007

Šumadija sajam: manifestacije

  • Od 29. marta do 01. aprila u novoj sajamskoj hali održava se Sajam gradjevine.
  • Od 12-15. aprila u novoj sajamskoj hali održava se Sajam hrane i opreme.
  • Od 25-29. aprila u novoj sajamskoj hali održava se Sajam nameštaja.

Više informacija: http://www.sumadijasajam.co.yu

powered by performancing firefox

среда, март 28, 2007

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju

U cilju promocije Takmičenja za izbor najbolje tehnološke inovacije u Srbiji 2007. godine, državni sekretar Ministarstva nauke i zaštite životne sredine dr Dragan Povrenović će u periodu od 09. marta do 05. aprila 2007. obići navedena mesta u Srbiji prema sledećem planu:

29. mart 2007

· Čačak - promocija NTI 2007

30. mart 2007

· Smederevska Palanka - promocija NTI 2007

o petak u 11h, u sali SO Smed. Palanka. Promoter Preduzetnička komora «PROFIT». Kontakt: pkprofit@verat.net , Blog: http://pkprofit.blogspot.com/, Kontakt osoba: Goran Veljić

· Šabac -promocija NTI 2007

2. april 2007

· Beograd - Promocija NTI 207

4. april 2007

· Zrenjanin - promocija NTI 2007

Link ka kalendaru dešavanja:

· http://www.inovacija.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6315&Itemid=41

· http://www.google.com/calendar/embed?src=fbet3pdijh64fq1rbcr3thebas%40group.calendar.google.com&mode=AGENDA


O TAKMIČENJU:

Cilj Takmičenja jeste promovisanje preduzetničke klime u Srbiji i pomoć potencijalnim i postojećim high-tech preduzetnicima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i invencije pretoče u tržišno vredne inovacije.

Učešće na Takmičenju, osim mogućnosti dobijanja nagrada, svim učesnicima Takmičenja, koji se budu plasirali u drugi krug, omogućava dobijanje stručne pomoći putem treninga i konsultacija kako bi timski kreirali inovativnu strategiju izlaska svog novog ili značajno izmenjenog proizvoda/usluge/procesa/softvera na tržište.

Učesnici Takmičenja mogu biti:

  • timovi koji su u fazi idejnog rešenja inovacije
  • timovi koji su u fazi inicijalne realizacije ideje
  • timovi (novoosnovanih) preduzeća iz prethodne dve godine (NTI 2005/2006.) koji su načinili značajan pomak u odnosu na prijavljeni BP iz prethodnih godina.

Takmičenje za ove tri kategorije učesnika biće odvojeno nakon prvog kruga takmičenja.

Učesnici u prve dve kategorije mogu da budu pravna i fizička lica i ne smeju biti u srodničkim vezama sa članovima organizacionog tima Takmičenja. Učesnici u trećoj kategoriji mogu da budu samo preduzeća koja su učestvujući u bilo kom svojstvu u prethodnim takmičenjima predala konačni biznis plan do ostavljenog roka 2005. i 2006. godine.

Svaki tim, sastavljen od najmanje 3 člana, treba da ima svog predstavnika i osobu zaduženu za kontakt, što mogu i ne moraju biti iste osobe. Broj aplikacija po timu ograničen je na maksimalno 3. Ukoliko se u drugi krug Takmičenja plasira više od jedne ideje istog tima, tim je obavezan da odabere po svom izboru jednu od njih i s njom nastavi takmičenje. Broj članova tima se može povećati tokom Takmičenja. Dva tima se mogu integrisati, nakon čega je aplikacija zajednička.

Inovacija mora da bude zasnovana na istraživanju i razvoju i da ta originalnost bude tržišno primenljiva. Od takmičara se očekuje da njihova inovacija bude potpuno nov ili značajno izmenjen postojeći proizvod/usluga/proces/softver. Cilj Takmičenja jeste realizacija inovacije na tržištu putem osnivanja sopstvenog preduzeća ili sklapanja ugovora sa nekim postojećim preduzećima.

Takmičenje se odvija u tri kruga, uz usmenu prezentaciju odabranih aplikacija na kraju.

U prvom krugu Takmičenja zahteva se podnošenje sažete prijave putem interneta, prema uputstvima o načinu prijavljivanja. Pravo daljeg učešća imaju svi učesnici koji su se prijavili do navedenog roka. Prvi krug je eliminacioni, gde se nakon evaluacije od strane recenzenata, najperspektivnije prijave plasiraju u drugi krug. Osim originalnosti, velika pažnja će se posvetiti realnoj mogućnosti tržišne verifikacije.

U drugom krugu Takmičenja zahteva se i izrada biznis plana prema standardima Takmičenja. Učesnicima drugog kruga Takmičenja obezbeđena je pomoć u izradi biznis plana, putem više stručnih treninga i drugih vidova konsultovanja (web forum, e-mail). Biznis planovi se dostavljaju, prema navedenom uputstvu, do predviđenog roka.

U trećem krugu Takmičenja, zahteva se izrada prezentacije po unapred određenoj formi. Prezentacija ne može trajati duže od 10 minuta. Treći krug predstavlja polufinale u okviru kojeg prvih 12 timova sa rang liste u dva grada početkom decembra meseca javno brane pred žirijem svoje biznis planove.

Finale podrazumeva javno prezentovanje i odbranu biznis planova pred žirijem u studiju RTS. Najbolji iz sve tri kategorije, koji se nisu plasirali u finale, nezavisno od ukupnog plasmana, posebno se nagrađuju, a obezbeđene su i specijalne nagrade.

Prijavljivanje na Takmičenje podrazumeva dva koraka:

1. registraciju učesnika, putem formulara na web portalu www.inovacija.org. Nakon registracije, na unetu e-mail adresu takmičaru će biti prosleđeno detaljno uputstvo za popunjavanje prijave

2. podnošenje prijave, putem popunjavanja obrasca, direktno na web portalu.

Naziv tima mora biti jedna reč. Naziv tima ne može sadržati lično ime i/ili prezime, naziv preduzeća ili institucije, ne može počinjati brojnim oznakama i ne može biti duže od 16 karaktera.

Prijave na Takmičenje učesnici moraju poslati do 20.04.2007. godine u ponoć. Rezultati prvog kruga Takmičenja biće istaknuti krajem maja na web stranici www.inovacija.org.

Sistem prihvata JMBG takmičara, tj. svakog člana tima. Svaki član tima ima pravo na 3 ispravno popunjene prijave, ako se radi o različitim idejama ili 3 pokušaja prijave iste ideje u slučaju greške. Takođe, jedan takmičar može da učestvuje u 3 različita tima.

Sistem neće prihvatiti svako četvrto i naredno unošenje istog JMBG-a.

Ocenjivanje se obavlja od strane više stotina recenzenata angažovanih za potrebe procene prijavljenih inovacija (originalnost i mogućnost tržišne realizacije ideje ili proizvedenog proizvoda/usluge/softvera/procesa). Svaka inovacija se recenzira više puta od strane recenzenata iz iste tehnološke oblasti, kao i od strane bar jednog kompetentnog ekonomiste.

Nakon prvog kruga Takmičenja SVAKI tim dobija sve komentare recenzenata uključenih u ocenjivanje njihove inovacije, kao i prosečne ocene za svaki od aspekata koje recenzenti ocenjuju.

U drugom krugu Takmičenja recenzenti ocenjuju biznis planove, koje pišu takmičari koji su prošli prvi krug Takmičenja. Biznis planovi predaju se do 01.10.2007. u ponoć. Svaki tim, koji nije ušao u finale i konkurenciju za nagrade, videće svoje mesto na rang listi koja će biti objavljena 29.11.2007. godine na našem web portalu.

U trećem krugu – polufinalu Takmičenja, prvih 12 timova dele se u dve grupe. Jedna grupa ima javnu usmenu odbranu svoje inovacije uobličene u biznis planu pred žirijem u Novom Sadu, a druga grupa u Nišu. U polufinalu i kasnije u finalu mogu javno biti prezentovani samo timovi koji imaju tri prisutna člana. Timovi koji ne budu imali tri prisutna člana na polufinalnim i finalnim prezentacijama biće eliminisani.

Finale Takmičenja se održava u poslednjoj nedelji 2007. godine, u direktnom prenosu iz studija RTS-a u Beogradu.

Očuvanje poverljivosti prikupljenih informacija je od velike važnosti. Preduzete su sve neophodne mere zaštite prava intelektualne svojine učesnika i svi koji budu imali uvida u sadržaj prijave (prvi krug Takmičenja) i kasnije biznis planove (drugi krug Takmičenja) moraju potpisati odgovarajuće izjave o tajnosti. Organizatori čuvaju te popunjene izjave.

Nagrade, pored onih koje se odnose na prvoplasirane u ukupnom plasmanu, obezbeđene su i za najbolje inovacije u sve tri kategorije, a biće dodeljene i specijalne i regionalne nagrade.

Komunikacija sa takmičarima omogućena je preko opcije česta pitanja i preko foruma . U rubrici česta pitanja, takmičarima je ostavljena mogućnost postavljanja organizacionih i tehničkih pitanja u za to predviđen text box, bez obaveze ostavljanja ličnih podataka. Na forumu takmičari mogu tražiti ekspertska mišljenja našeg tima u vezi sa poslovnim aspektima svoje tehnološke inovacije. Ovakvi načini komunikacije omogućavaju istovremenu dostupnost objašnjenja i pojašnjenja svim takmičarima.

Ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće u vezi sa Takmičenjem, obratite se na e-mail adresu office@inovacija.org.

Organizacioni tim Takmičenja
”Najbolja tehnološka inovacija 2007”

Informacije sa sajta http://www.inovacija.org

четвртак, март 22, 2007

Besplatni informativni seminar: "UNIDO metodologija kontinualnog unapredenja poslovanja malih i srednjih preduzeca i uspostavljanje najbolje prakse"

Na bazi informacije sa sasajta Privredne komore Beograda http://www.kombeg.org.yu

Besplatni informativni seminar: "UNIDO metodologija kontinualnog unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća i uspostavljanje najbolje prakse"

UNIDO je organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (United Nation Industrial Development Oragnization), zajedno sa 169 zemalja članica, zadužena za promociju i unapređenje industrijskog razvoja u zemljama u razvoju i tranziciji. Jedan od specifičnih centara pri UNIDO koji se bavi pitanjima unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća primenom UNIDO metodologije i alata za merenje uspešnosti poslovanja je "UNIDO EPIC SERBIA".

U našoj privredi retko je prisutno sistematsko upravljanje poslovnim rezultatima, što dovodi do mnogih neefikasnosti unutar poslovne organizacije. Studije i iskustva UNIDO u dosadašnjoj praksi pokazuju da se ti skriveni gubici (zalihe, škart, otpad, gubitak vremena i sl.) kreću u iznosu od 5 do 35%, što često dovode do povećanja neuspeha, niske produktivnosti, nekonkurentnosti, izgubljenih izvoznih i razvojnih šansi.

Cilj: Osnovni cilj seminara je upoznavanje menadžmenta malih i srednjih preduzeća sa "UNIDO metodologijom kontinualnog unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća i uspostvljanje najbolje prakse" i sa odgovarajućim softverskim alatima sa ciljem da se, kroz kasniju pomoć u implementaciji metodologije, unaprede njihovi poslovni rezultati, podigne znanje kao preduzetnički kapital, poboljša vođenje poslovanja sa maksimalnom efikasnošću, korišćenjem sopstvenih resursa i poslovni razvoj učini održivim, konkurentnim i produktivnim.

Učesnicima seminara prezentovaće se model strateškog menadžmenta, sa posebnim osvrtom na ključna pitanja koja se danas postavljaju pred menadžment svakog preduzeća.

Program seminara predviđa: upoznavanje učesnika sa pojmom i značajem Benchmarking – a; predstavljanje i sumulaciju PHAROS-biznis performans softvera koji pomaže malim i srednjim preduzećima u monitoringu stanja poslovanja preduzeća i omogućava ranu identifikaciju problema, kao i drugih biznis performans softvera.

Ciljna grupa: Sva lica zaposlena na rukovodećim pozicijama, operativnog i strateškog menadžmenta.

Metodologija: Informativno-instruktivni seminar

Literatura: CD sa pratećom dokumentacijom

Organizator savetovanja: Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta

Realizator: "UNIDO EPIC SERBIA" pri "VING" d.o.o.

Mesto odžavanja: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12, 11 000 Beograd

Datum i vreme održavanja: 26. mart 2007. godina sa početkom u 10h

Program: http://www.kombeg.org.yu/komora/centri/obrazovanje/unido/unido_prog.htm

Broj polaznika: ograničen

Potvrda dolaska (http://www.kombeg.org.yu/komora/centri/obrazovanje/unido/potvrda_dolaska.htm): do 23. marta 2007. godine. Zbog ograničenog broja polaznika po grupi, sugerišemo Vam da se prijavite u što kraćem roku .

INFORMACIJE:

  • Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta,
    kontakt osoba: Ana Miličević, 2641-355, lok. 139
  • e- mail: treningkom@kombeg.org.yu , faks: 3618-003, 2642-166, 3616-328