Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

среда, август 29, 2007

Корисна информација: Master’s degree in European Legal Studies

Данас смо добили допис који може да буде користан онима који желе да се даље стручно усавршавају. Допис прилажемо у целини.

Mr Milan Milosevic

President

European Movement in Smederevska Palanka

YU-11420 SMEDEREVSKA PALANKA

SERBIA

Luxembourg, 29th August 2007

Dear Mr Milosevic,,

The European Centre for Judges and Lawyers, the Luxembourg Antenna of the European Institute of Public Administration (EIPA), is offering a 2-year postgraduate programme leading to a Master’s degree in European Legal Studies. In 2006, the programme was updated to meet the new academic requirements imposed by the so-called Bologna process, which aims at harmonising graduate and postgraduate studies at EU level.

This Master’s is a truly international study programme: it is offered in partnership with the University of Nancy 2 and in cooperation with the Faculty of Law, Economics and Finance of the University of Luxembourg, and participants who successfully conclude the programme will be awarded an EIPA Master’s degree in European Legal Studies and a French Master’s degree (Master en études européennes - spécialité Droit de la construction européenne). EIPA and Luxembourg University are currently negotiating the possibility for the latter to become one of the partners awarding the Master’s degree. This Master’s degree is fully recognised throughout the European Union!

This programme is the first of its kind to be fully conceived for professionals (civil servants, EU officials, lawyers, judges and other legal experts, as well as professionals and graduates interested in EU law. No prior degree in law is required to participate in the programme).

The Master is taught by a multinational and highly experienced faculty composed by staff members of EIPA, by renowned academics and by legal experts from the European institutions, as well as judges and lawyers. Courses are taught in English and French, and most of the tuition takes place on Fridays afternoons and Saturday mornings.

You can obtain further information on our Master through http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=2258 . Should you wish to receive more details about the programme, please do not hesitate to contact Ms Claudia LISBOA, Programme Organiser, tel +352 426 230 303, fax: +352 426 237, email: c.lisboa@eipa.net . You can also consult our website: http://www.eipa.eu (“Training and Research”).

We would be most grateful if you could distribute this information to the persons who may be interested in our programme.

Yours Truly,

Juan Diego RAMÍREZ-CÁRDENAS DÍAZ

Director of the Studies of the Master and Senior Lecturer

European Centre for Judges and Lawyers

European Institute of Public Administration (EIPA), Antenna Luxembourg


субота, август 25, 2007

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање пројеката за Национални инвестициони план Републике Србије зa 2008. ‎годину

Канцеларија за Национални инвестициони план је 25.8.2007.г. објавила јавни позив за пријављивање пројеката за Национални инвестициони план Републике Србије зa 2008. годину. Објављујемо текст позива у целини:


Канцеларија за Национални инвестициони план oбјављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријављивање пројеката

за Национални инвестициони план Републике Србије зa 2008. годину

Пројекти се могу пријављивати до 1. oктобра 2007. године.

Приоритет ће имати пројекти који се односе на:

1. Развој инфраструктуре која ће допринети одрживом економском развоју, побољшању животног стандарда, смањењу сиромаштва, смањењу зависности од климатских промена и заштити и очувању животне средине;

2. Повећање запослености;

3. Oбразовање усмерено на стицање знања и способности потребних за раст и повећање конкурентности националне економије и за технолошки развој;

4. Рурални развој.

Пројекат може да пријави министарство и други државни орган и организација, јавна установа, аутономна покрајина, општина, град, град Београд и удружење грађана.

Пројекат се пријављује тако што се попуњава образац за пријаву пројекта на интернет страници Канцеларије (пријавите пројекат овде) или тако што се попуњен образац шаље електронском поштом на интернет адресу Канцеларије: predlog@nip.sr.gov.yu.

Избор пројеката обављаће се у складу са Уредбoм о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи („Службени гласник РС“, број 71/07).

Додатне информације могу се добити у Канцеларији за Национални инвестициони план у Београду, Маршала Бирјузова 3-5, на телефоне 011-32 86 956 и 011-32 86 958.


КОРИСНИ ЛИНКОВИ:
Пријавa пројекта

Образац за пријаву пројеката

петак, август 17, 2007

ПОДСЕТНИК: Још недељу дана јавне расправе о Нацрту плана националне стратегије руралног развоја

Остало је још недељу дана јавне расправе о Нацрту националне стратегије руралног развоја.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије дало је на увид јавности "Нацрт плана националне стратегије руралног развоја" у оквиру програма ”Подршка програмирању руралног развоја и платном систему”. Документација за јавну расправу са пропратним писмом може да се нађе на линку.
Рок за достављање коментара је 24. август 2007.г. до 16 часова.
Одговор се шаље на следећу е-маил адресу:
consultation@yahoo.com
Уколико немате приступ е-маил одговор се шаље поштом на следећу адресу:
 • Бранислав Милић
 • МПШВ– Сектор за развој села и пољопривреде
 • Немањина 22 - 26
 • 11000 Београд
 • Тел: +381 11 3348 045
Додатне информацију могу да се нађу на линку. Прилажем:

Нацрт визије за руралну Србију

Визија предлагача стратегије за будућност руралне Србије се састоји од следеће три компоненте:

 • визије за пољопривреду, која јесте и наставиће да буде током низа следећих година најважнија привредна делатност за многе области руралне Србије.
 • визија за прехрамбено прерађивачку индустрију и трговину које, у већини области руралне Србије, представљају најважнију привредну делатност секундарног сектора економије.
 • визија за руралну економију и друштво Србије у опште, независно од улоге и значаја пољопривредно-прехрамбеног сектора.

(i) ВИЗИЈА ЗА СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДЕ

Визија предлагача стратегије за пољопривреду представља визију:

 • динамичне и конкурентне пољопривреде,
 • пољопривреде састављене од руралних домаћинстава која су стално и/или повремено запослена,
 • пољопривреде која производи квалитетне производе користећи добру пољопривредну праксу,
 • пољопривреде која обезбеђује задовољавајуће приходе пољопривредним газдинствима,
 • пољопривреде која фокусира своју производну делатност на задовољење потреба и склоности потрошача,
 • пољопривреде која уско сарађује са прехрамбено-прерађивачком индустријом,
 • пољопривреде која је кохезивно интегрисана у остале делове руралне економије и друштва, и
 • пољопривреде која позитивно и значајно доприноси заштити природне средине и дефицитарних природних ресурса.

(ii) ВИЗИЈА ЗА ПРЕХРАМБЕНО-ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ И ТРГОВИНУ

Визија предлагача стратегије за прехрамбену индустрију подразумева:

 • индустрију усмерену ка задовољавању потреба и жеља потрошача
 • индустрију са снажном тенденцијом ка иновацијама, квалитету, високим стандардима исправности и безбедности прехрамбених производа
 • индустрију са снажним, агресивним маркетингом, на појединачном и укупном нивоу
 • индустрију засновану на развоју чврстих односа сарадње са пољопривредницима и њиховим организацијама
 • индустрију са неопходним обимом производње који се разликује од случаја до случаја и индустрију одговарајуће величине
 • индустрију која обезбеђује довољан ниво профитабилности за неопходна улагања и придобијање способног и искусног менаџерског кадра.

(iii) ВИЗИЈА ЗА РУРАЛНУ ЕКОНОМИЈУ И ДРУШТВО

Визија предлагача стратегије за руралну Србију је визија руралне економије и друштва у коме

 • постоје одрживе и јаке заједнице, са демографском равнотежом, задовољавајућим
 • приходима и довољним бројем прилика за запошљавање (одрживо село)
 • се становници лако прилагођавају економским, политичким и еколошким променама (‘живо’ село)
 • постоје животни стандард и квалитет живота вредан савремене, демократске и развијене Србије (напредно село)
 • се највећи могући број пољопривредних газдинстава и домаћинстава задржава на селу ( сектор пољопривреде у руралној економији)
 • постоје једнаке могућности за све становнике руралних области, који ће имати приступ образовању, стручној обуци и доживотном учењу (друштвено праведно село)
 • руралне заједнице активно учествују у раду тела која доносе одлуке, у друштву заснованом на принципима равноправности, углавном равноправности полова, и друштвене правде (демократско село)
 • су културни идентитет руралних заједница као и њихови принципи, обичаји, традиција и “заједништво” очувани или чак још више ојачани (село са културним идентитетом)
 • се природна средина, која представља најзначајнију вредност и богатство за становништво руралних области, у највећој могућој мери поштује и штити; раст руралне економије заснован је на принципима одрживости (еколошко село)
 • снажна друштвена повезаност и посебне мере политике доприносе смањењу нивоа сиромаштва и социјалног искључивања (социјална компонента села).

Други корисни линкови:
Пропратно писмо и документ за потребе консултација може да се нађе и на линку.

субота, август 04, 2007

петак, август 03, 2007

Оглас за одобравање СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА КЛАСТЕРА У 2007. ГОДИНИ

Са сајта Министарства економије и регионалног развоја преносимо оглас за одобравање СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА КЛАСТЕРА У 2007. ГОДИНИ. Линк изворног документа је следећи.


На основу члана 5. Закона о буџету Републике Србије за 2007. годину («Службени гласник РС», број 58/07), Програма за подстицај развоја кластера у 2007. години и Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-4171/2007 од 19. јула 2007. године.

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Расписује

ДРУГИ ЈАВНИ ОГЛАС

Којим се одобравају

СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА КЛАСТЕРА У 2007. ГОДИНИ

1. Предмет огласа је суфинансирање пројеката развоја кластера и обухвата две фазе:

а) Прва фаза - Помоћ почетним иницијативама за повезивање по концепту кластера.

б) Друга фаза - Помоћ раду постојећих кластера у почетном периоду организованог рада.

Министарство ће у 2007. години суфинансирати само активности и оправдане трошкове који су дефинисани у Огласној документацији објављеној на веб сајту Министарства. Средства која се не искористе у 2007. години неће се аутоматски расподељивати у наредној години.

2. Намера огласа је подстицање повезивањa предузећа, носилаца знања и других институција и организација по концепту кластера.

2.1.Основни циљ подршке развоја кластера је подстицање раста продуктивности, иновативности, дугорочне пословне динамичности и отварање нових радних места.

3. Коришћење средстава

За доделу средстава могу да се пријаве само групе предузећа (најмање 9) са најмање 3 пратеће институције или организације (универзитети, истраживачко-развојни институти, удружења привреде и др.), које представљају чланице кластера. Најмање половина чланова кластера не могу бити друштва повезана у складу са чланом 366. Закона о привредним друштвима («Службени гласник РС», бр125/04).

Групе предузећа морају испуњавати следеће услове, уколико се јављају за I или II фазу развоја кластера:

а) за прву фазу могу да се пријаве само групе које су постигле договор о међусобној сарадњи и изабралe предузеће које ће се у име групе пријавити на оглас.

б) за другу фазу - може да се пријави само група која је успешно завршила прву фазу.

Детаљнија објашњења за а) и б) објављена су на веб сајту Министарства економије и регионалог развоја.

Овлашћени примаоци средстава су привредни субјекти регистровани у складу са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: предузећа), фондови и удружења организовани по принципу кластера, регистровани или у поступку регистрације.

За коришћење средстава не могу да конкуришу предузећа која су:

· у стечајном поступку, поступку принудног поравнања или ликвидације,

· за исте намене остварила суфинансирање из других средстава државног или локалног буџета,

· нису измирила обавезе према држави.

За коришћење средстава из огласа не могу да конкуришу предузећа из следећих привредних грана: пољопривреде и рибарства, рударства, металургије, примарне прераде метала и бродоградње.

Поднесци који нису у складу са условима огласа неће се разматрати.

4. На основу Критеријума за избор пројекта развоја кластера, који су објављени у Огласној документацији на веб сајту Министарства, независна Комисија за оцењивање ће извршити селекцију и оцењивање приспелих пријава.

5. Износ финансијских средстава за суфинансирање - Укупна висина неповратних средстава за суфинансирање пројеката по овом Јавном огласу износи 24.800.000 динара. На основу резултата оцене приспелих пријава, висине оправданих трошкова и расположивих средстава, Комисија за оцењивање ће утврдити износ суфинансирања за појединачне пројекте и то: за прву фазу највише до износа од 800.000,00 динара, за другу фазу највише до 6.400.000,00 динара.

6. Начин пријављивања и рок за подношење пријава - Прецизно и тачно попуњен образац пријаве, у складу са упутствима прописаним у Огласној документацији, предаје се писарници или доставља препорученом поштом на адресу: Министарство економије и регионалног развоја, Булевар краља Александра 15, Београд, закључно са 14.09.2007. године, до 12,00 часова. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнaком «Не отварајПријава за Оглас», и навођењем назива огласа «Пројекат подстицаја развоја кластера у 2007», фазе за коју се конкурише и пунe адресe пошиљаоца, на полеђини коверте. Закаснеле пријаве неће се разматрати и биће враћене пошиљаоцима. Све информације садржане у захтеву кандидата, осим информација из диспозиције пројекта, су јавне.

7. Датум отварања пријава - Отварање приспелих пријава је јавно, а одржаће се 21.09.2007. године, у 14.00 часова у просторијама Министарства економије и регионалног развоја, Београд, Булевар краља Александра 15.

8. Обавештење о избору - Кандидати ће о резултатима конкурса бити обавештени у року од 20 дана од датума отварања пријава.

9. Пријава и огласна документација - Пријава и огласна документација (упутства и образци за пријаву) могу се наћи на адреси Министарствa економије и регионалног развоја www.merr.sr.gov.yu.

10. Адресе и телефони за додатне информације

Електронска адреса: jadranka.petrovic@merr.sr.gov.yu или mstanojevic@merr.sr.gov.yu.

Контакт телефон: 011/333 4115 или 011/333 4143

Факс: 011/333 4181.

четвртак, август 02, 2007

Јавна расправа: Нацрт плана националне стратегије руралног развоја

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије дало је на увид јавности "Нацрт плана националне стратегије руралног развоја" у оквиру програма ”Подршка програмирању руралног развоја и платном ситему”. Документација за јавну расправу са пропратним писмом може да се нађе на линку.
Рок за достављање коментара је 24. август 2007.г. до 16 часова.
Одговор се шаље на следећу е-маил адресу: consultation@yahoo.com
Уколико немате приступ е-маил одговор се шаље поштом на следећу адресу:
 • Бранислав Милић
 • МПШВ– Сектор за развој села и пољопривреде
 • Немањина 22 - 26
 • 11000 Београд
 • Тел: +381 11 3348 045

Информације које се у коментарима налазе ће се такође можда објавити у кратком прегледу свих одговора. Уколико се не слажете са овим потребно је да нагласите да ће Ваши одговори буду поверљиве природе. Захтеви о поверљивости које је створио Ваш ИЦТ систем аутоматски у е-маил одговорима, неће се третирати као такав захтев.

Уколико имате неке коментаре или жалбе на овакав процес консултација, или на питања из документа за потребе консултације, они могу да се пошаљу на адресу:
 • Драган Стефановић, МПШВ Координатор за консултације
 • Е-маил:consultation.coordinator@yahoo.com
 • МПШВ – Сектор за развој села и пољопривреде
 • Немањина 22-26
 • 11 000 Београд
 • Тел: +381 11 3348 04

Више информација може да се добије од:
 • Јуриј Милатовиц (Вођа тима)
 • Подршка програмирању руралног развоја и платном систему МПШВ, Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија
 • Тел/Фаx: +381 11 3348034
 • Е-Маил: jurij.milatovic@minpolj.sr.gov.yu
или
 • Panagiotis Kolyris (Међународни дугорочни експерт за рурални развој)
 • Подршка програмирању руралног развоја и платном систему МПШВ, Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија
 • Тел/Фаx: +381 11 3348052
 • Е-Маил:kolyris@minpolj.sr.gov.yu

Други корисни линкови:
Пропратно писмо и документ за потребе консултација може да се нађе и на линку.

среда, август 01, 2007

Пројекат "Успостављање система акредитације и лиценцирања за пружаоце услуга социјалне заштите у Републици Србији"

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, у оквиру реформских активности реализује пројекат "Успостављање система акредитације и лиценцирања за пружаоце услуга социјалне заштите у Републици Србији"
У намери да се што више стручњака из области социјалне заштите пријави на конкурс који ће бити објављен у септембру, МинРЗС је послало
Писмо о намерама о конкурсу.
За све додатне информације доступни су мејлови
gordana.nikolic@minrzs.sr.gov.yu; gordana.milovanovic@minrzs.sr.gov.yu; Гордана Миловановић, Јединица за координацију спровођења - Стратегије развоја социјалне заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике; тел: +381 11 362 15 83; 363 16 35.

Текст Писма о намерама о конкурсу достављамо у наставку.


Влада Републике Србије

МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Сектор за социјалну заштиту

Број: службено

Датум: 27.7.2007. године

ПИСМО О НАМЕРАМА

Поштована/ни,

У оквиру пројекта „Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у Републици Србији“ Министарство рада и социјалне политике расписаће 1. септембра 2007. конкурс за акредитацију програма стручног усавршавања запослених у области социјалне заштите. Овим Писмом о намерама све потенцијалне учеснике конкурса, Министарство жели унапред да информише о започињању спровођења акредитације програма и позове да се припреме за учешће на конкурсу. У оквиру успостављања система акредитације програма стручног усавршавања запослених у области социјалне заштите планирано је да кроз процедуру конкурса проћу сви програми обуке предвиђени за акредитацију, који се желе акредитовати. То значи да ће се применити јединствен стандард за процену, вредновање и верификацију, како програма обука који су до сада реализовани у систему социјалне заштите, тако и нових пакета обука за развој компетенција које су потребне за остваривање Стратегије развоја социјалне заштите.

Програми обуке кoји се подносе за акредитацију, треба да развијају компетенције потребне за пружање услуга које остварују основне принципе и циљеве реформе социјале заштите: најбољи интерес корисника, холистичку процену потреба и интегрални приступ у развоју система услуга, развој социјалног партнерства, партиципацију корисника, подршку останку у природном, породичном и најмање рестриктивном окружењу, социјалну инеграцију, унапређивање квалитета живота, унапређивање и очување личних потенцијала корисника, заштиту од злостављања, експлоатације и занемаривања, трговине људима и дискриминације (детаљније видети у документу „Стратегија развоја социјалне заштите“ сајт Минисарства www.minrzs.sr.gov.yu).

Да би квалитет услуга у области социјалне заштите био заснован на наведеним принципима, запосленима у социјалној заштити потребне су подједнако, опште компетенције за остваривање Стратегије развоја социјалне заштите, као и посебне компетенције релевантне за посебне области заштите. Стога ће и програми обуке за развој општих компетенција и програми обука за развој компетенција потребних за рад у посебним областима заштите имати једнаку важност и значај.

Области у социјалној заштити, за које је потребно у вези обуке развијати професионалне компетенције, класификоване су на следећи начин: заштита деце и младих, заштита одраслих и старих, подшка породици, подршка и заштита маргинализованих друштвених група (сиромашни, инвалиди, Роми).

С обзиром на то да програми за обуке треба да развијају компетенције које недостају, очекује се да ће њихова реализција бити заснована на интерактивним методама учења . Ради валидне процене испуњености различитих стандарда потребно је доставити интегрални програм обуке који садржи и организацију програма за обуке по методским јединицама – радионицама, а према упутству које ће бити приложено уз конкурс.

Пројекат ''Успостављање и примена система акредитације програма за обуку за пружаоце социјалних услуга'', предвиђа да се од свих акредитованих програма одабере 20 програма који равијају компетенције које се сматрају приоритетни, а њихови аутори ће организовати тренинг тренера како би се извршила ефикасна дисеминација програма. Предвиђено је да одабрани програми за обуку укључи 20 тренера по сваком програму, што ће финансирати Министарство. Програме за обуку тренера, као и начин провере оспособљености - лиценцирање тренера, треба приложити у конкурсни формулар уколико програм аплицира и за тај део пројекта-''Тренинг тренера''. За избор тренера ће бити организован посебан конкурс, а према условима које буду дефинисали аутори програма.

Право учешћа на конкурсу за акредитацију програма обука имају институције, организације, стручна друштва, удружења као и појединци са препоруком релевантних институција, организација или појединаца који подржавају програм.

Конкурс је отворен два месеца. Поред тога предвиђена су још два месеца за евентуалне корекције и допуне програма.

У нади да смо овим писмом побудили Ваше интересовање и представили Вам оквире у којима се програми обуке могу акредитовати очекујемо даљу сарадњу.

За додатне информације на располагању су следеће адресе: Gordana.nikolic@minrzs.sr.gov.yu