Наслови задњих порука са овог блога

Јавна расправа - Стратегија подстицања рађања

Јавна расправа - Закон о удружењима

уторак, јун 19, 2007

Презентација књига о савременим тенденцијама у примени електронског пословања

У Привредној комори Србије у организацији ДРУШТВА ЗА ИНФОРМАТИКУ СРБИЈЕ и ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ - Удружење информатичке делатности одржана је промоција трију корисних књига о савременим тенденцијама у примени електронског пословања којима је потписани присуствовао и то:
 • Основи електронског пословања, аутора Дејана Тошића, Виктора Поцајта и Мирослава Лутовца у издању Више електротехничке школе из Београда;
 • Бизнис план за електронско пословање, аутора Дејана Тошића и Мирослава Лутовца у издању Више електротехничке школе из Београда; и
 • Системи плаћања у електронском пословању, аутора Виктора Васковића у издању Факултета организационих наука из Београда.
На представљању су говорили
 • др Драган Вукмировић, ФОН
 • проф. др Милан Кукрика, Географски факултет
 • др Војкан Васковић,
 • Др Дејан Тошић,
 • др Виктор Поцајт,
 • др Мирослав Лутовац
Водитељ је био Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије.
Презентација је била изузетно занимљива са пуно илустрација из информатичке стварности у којој се Србија налази.

Информација са конференције "Представљање предлога подршке ЕУ регионалном социо-економском развоју ‎Србије"

У Београду је одржана конференција Министарства за економију и регионални развој Републике Србије и Европске агенције за реконструкцију (ЕАР, канцеларија у Београду) на тему: "Представљање предлога подршке ЕУ регионалном социо-економском развоју Србије".
Конференцију је отворио министар Млађан Динкић који је том приликом најавио да Министарство економије и регионалног развоја планира да ове године у равномерни регионални развој у Србији уложи приближно 100 милиона евра и упозорио на то да је, према економским индикаторима, однос најразвијеније и најнеразвијеније општине у нашој земљи један према петнаест.

Улагаћемо у јачање инфраструктруре у локалним самоуправама које су мање развијене, а пре свега у изградњу комуналне инфраструктуре, али и у изградњу индустријских зона, објаснио је Динкић и навео да ће за та два програма Министарство издвојити средства у износу од 80 милиона евра.

Према његовим речима, поред тога биће обезбеђени и повољни кредити за мала и средња предузећа у најнеразвијеним општинама у износу од приближно милиона евра, при чему ће поменутих 100 милиона евра бити обезбеђено само за другу половину ове године.

Министар је навео да средства за равномерни регионални развој неће бити довољна на дужи рок и додао да Влада Србије рачуна на средства из претприступних фондова ЕУ.

Два од пет инструмената ИПА фондова ЕУ намењена су прекограничној сарадњи и регионалном развоју и помоћ ЕАР-а биће више него драгоцена, истакао је Динкић и оценио да је садашње стање у погледу заостајања неразвијених за развијеним општинама у Србији алармантно.

Министар економије и регионалног развоја најавио је да ће Влада током следеће године морати да предложи закон о регионалном развоју, где ће посебан део бити посвећен уравнотежењу регионалног развоја, и скренуо пажњу на то да постоји озбиљан проблем у неким пограничним општинама одакле се грађани исељавају.
Поред министра Динкићу присутнима су се обратили и:
 • Христос Гофас, шеф операција Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) у Србији
 • Василис Петридес, руководилац програма ЕАР помоћи локалним заједницама и суседских програма
 • Младен Милановић, експерт на пројекту
 • Стив Пантазопулос, експерт на пројекту
 • Јасминка Луковић, директорка Региналне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља (Крагујевац)
Представници ЕАР-а су истакли да је регионални социоекономски-развој један од приоритета програма помоћи Европске уније Србији на путу европских интеграција и у том циљу су предвиђена средства у износу од 25 милона ЕУР-а при чему ће реализација програма почети у другој половини 2008.г. и трајаће три године.
Представљени програм се састоји од три компоненте:
 • 1. Подршка регионалном развоју на државном нивоу,
 • 2. Подршка регионалним агенцијама и другим носиоцима развоја на локалном нивоу,
 • 3. Финансијска подршка локалним социјалним и економским иницијативама за коју ће се издвојити 14 милона ЕУР-а од предвиђене вредности прoограма од 25 милиона ЕУР-а.
Корисне адресе:
Корисна документа са сајта Информациони систем ISDACON Додатна корисни документи везани за тему социоекономског развоја:

понедељак, јун 18, 2007

Корисна информација: Јавна презентација "Студија оправданости са предлогом решења за мале хидроелектране на језеру Ћелије"‎

Достављамо садржај саопштења АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТРЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Обновљиви извори енергије – «чистија» енергија за будуће генерације

(Београд, 18. јун 2007.) У Програму за реализацију Стратегије развоја енергетике у Србији обновљиви извори енергије су означени као један од приоритета. Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије велику пажњу посвећује управо пројектима обновљивих извора енергије на «идеалним» локацијама у Србији на којима је могућа њихова реализација, у смислу оцене њихове корисности и техно-економске оправданости коришћења енергије сунца, ветра, геотермалне енергије и биомасе. Да би напори Агенције донели конкретне резултате потребно је донети подзаконска акта и усвојити акционе планове за шире коришћење обновљивих извора енергије. За почетак, било је потребно израдити Студије оправданости са предлогом конкретних решења за коришћење расположивих потенцијала обновљивих извора енергије у Србији у и тај задатак Агенција је успешно обавила. Реализоване су четири овакве студије, финансиране средствима из Специјалног фонда Европске агенције за реконструкцију.

Агенција за енергетску ефикасност организује јавне презентације ових студија.

До сада су стручној јавности представљене четири студије оправданости , при чему је презентација: «Студије оправданости са предлогом решења употребе сунчеве енергије у Специјалној болници – бања Русанда» одржана у Бањи Русанда 23.03.2007., а следећа презентација, такође отворена за јавност, одржаће се у петак, 22.06.2007. у 11:00 у просторијама Регионалне Привредне коморе Крушевца под називом:

" Студија оправданости са предлогом решења мале хидроелектране на језеру Ћелије код Крагујевца".
Скуп ће отворити мр Бојан Ковачић, заменик директора Агенције за енергетску ефикасност. Живорад Предолац, помоћник директора ЈП «Водовод» из Крушевца, обратиће се скупу у својству организатора - домаћина и корисника Студије, а домаћини скупа биће и представници Регионалне Привредне коморе Крушевца.

Резултате Студије представиће вођа стручног тима, др Дејан Дивац из Института "Јарослав Черни", који је Студију реализовао крајем 2006.

За све додатне информације, молимо Вас да контактирате:

Растислава Крагића

Саветника за нове и обновљиве изворе енергије
тел: 011/3131-955, факс: 3111-649
e-mail:
rastislav.kragic@seea.sr.gov.yu
web : http:/www.seea.sr.gov.yu

Контакт са медијима:

Селена Пјешивац
Саветница за односе с јавношћу
Тел. 011/142-421
Моб. 064.640.90.99
e-mail:
selena.pjesivac@seea.sr.gov.yu

петак, јун 15, 2007

Конференција "Представљање предлога подршке ЕУ регионалном социо-економском развоју ‎Србије"

Европска агенција за реконструкцију (ЕАР, канцеларија у Београду) и Министарство за економију и регионални развој Републике Србије организују конференцију:
"Представљање предлога подршке ЕУ регионалном социо-економском развоју Србије"

која ће се одржати у уторак, 19. јуна у Београду, хотел "Палас" (Топличин венац 23) од 10.00 до 14.00.
Предлог регионалног социо-економског развоја Србије који ће бити финансиран из фонда Европске уније ИПА (Инструмент за предприступну помоћ) за 2007. годину, прилика је да кључни носиоци активности и политика регионалног развоја у Србији, кроз дијалог укажу на кључне теме од значаја за будући регионални развој земље.
На конференцији ће говорити:
 • Млађан Динкић, министар за економију и регионални развој Владе Републике Србије
 • Христос Гофас, шеф операција Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) у Србији
 • Василис Петридес, руководилац програма ЕАР помоћи локалним заједницама и суседских програма
 • Младен Милановић, експерт на пројекту Стив Пантазопулос, експерт на пројекту
 • Јасминка Луковић, директорка Региналне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља (Крагујевац)
Регионални социо-економски развој један је од приоритета програма помоћи Европске уније Србији на путу европских интеграција. Овим пројектима управља Европска агенција за реконструкцију чији је недавно завршени пројекат иницирао широк процес консултација о интегралном регионалном развоју и изградње институција на локалном нивоу као и промоцију европског модела регионалног развоја. Као резултат ових активности у великом броју општина и округа у Србији започет процес израде локалних и регионалних планова развоја као и оснивање регионалних развојних агенција.
Закључци из Предлога начињени су у оквиру посебног пројекта ЕАР - "Студија интегративног социо-економског развоја Србије (РСЕДП) који ће се финансирати из ИПА фонда 2007".
У циљу наставка сарадње ЕУ са Србијом у овој области, у току је формулисање вишегодишњег програма подршке регионалном развоју који ће се реализовати средствима новог ИПА фонда. У процесу припремања програма експерти на пројекту које је ангажовао ЕАР, анализирали су активности различитих институција које се баве регионалним развојем и сачинили предлог програма подршке ЕУ за наредних пет година.
Стратешки циљ програма је припрема институција у Србији за ефикасно управљање финансијским инструментима помоћи регионалном развоју у Србији укључујући и могућност будућег приступа структурним фондовима ЕУ.

Контакт: Александра Владисављевић 063 407190 - avladisavljevic@gmail.com

Видовдански дани дијаспоре у Србији

Видовдански дани дијаспоре у Србији ће се одржати и ове године у периоду од 28-29. јуна 2007. године у организацији Министарства за дијаспору и Привредне коморе Србије.

На овогодишњим Видовданским данима дијаспоре очекује се размена мишљења и давање сугестија у области сарадње са матицом Србијом у областима: привреде, трговине, туризма, просвете и образовања, културе и информисања, спорта, здравства, статусних питања дијаспоре и др.

Зависно од броја предлога и броја заинтересованих учесника, организоваће се радни столови, који ће те предлоге разматрати и укључити их у радни материјал скупа.

Министарство за дијаспору и Привредна комора Србије, обезбеђује саговорнике из надлежних министарстава и других релевантних институција, предузећа и организација.

Зависно од приспелих предлога накнадно ће се сачинити и доставити учесницима детаљан план и програм рада.

Учешће може да се пријави за следеће области:

1. Пословна сарадња матице и дијаспоре,(питања реституције и денационализације, приватизације)

2. Допринос Министарства за дијаспору и српске дијаспоре у решавању статуса Косова и Метохије у оквиру Србије

3. Статусна питања ( статус Канцеларија за дијаспору )

4. Културно-просветна и спортска сарадња са дијаспором

5. Односи са удружењима у дијаспори

6. Информисање у дијаспори

7. Гласање у дијаспори ( измене и допуне Закона о изборима)

Додатне информације могу да се добију на следећим линковима:

· ПОЗИВНО ПИСМО

· ПРИЈАВНИ ЛИСТ ВИДОВДАНСКИ ДАНИ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ 2007.

ПРИЈАВЕ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСЕ:
Васе Чарапића 20,11000 Београд

или

Кнез Михајлова 10, 11000 Београд

Тел/факс: +381 11 2638235, + 381 11 180074

www.mzd.sr.gov.yu, www.pks.co.yu

Е-маил: ekonomija@mzd.sr.gov.yu, dijaspora@pks.co.yu

понедељак, јун 11, 2007

Анкета о пословној клими у општинама Србије

Анкете међу предузетницима, менаџерима и власницима локалних фирми (самосталне делатности, мала, средња и велика предузећа, задруге, итд.) у великој мери доприносе оцени пословне климе и дају важне информације за израду стратегије деловања локалних (и националних) власти јер они знају како снаге и слабости локалног окружења утичу на њихове фирме.
Статистички подаци нам казују шта се већ догодило а анкете са предузетницима, менаџерима и власницима локалних фирми нам дају информације шта ће се догодити. Информације о повећању или смањењу броја запослених, градњи или промени намене објеката упозоравају на то у којем се смеру креће локална привреда. Информација о томе зашто се те одлуке доносе посебно је важна јер помаже у одређивању тренутака за интервенцију на стратешки план привредног развоја.
Из тих разлога је осмишљен упитник који може да буде основ за индивидуалну анкету лицем у лице (анкетар- анкетирани) или да буде реализован као e-упитник коришћењем информационо-комуникационих технологија. Сви добијени подаци ће се третирати као поверљиви а јавно ће бити саопштени само обрађени (синтетички) подаци.
Статистички обрађени подаци биће доступни јавности када се прикупи довољан број попуњених анкетних упитника за одређену општину.
Упитник којем можете приступити кликом на линк је осмишљен тако да могу да се прикупе подаци за било коју општину у Србији. Прикупљени подаци ће се обрађивати периодично после прикупљања више од 30 исправно попуњених упитника.
Позивамо предузетнике, директоре и власнике локалних фирми да узму учешће у анкети јер ће тиме омогућити да се унапреди пословна клима у општини у којој делују пошто ће прикупљени подаци бити доступни свим заинтересованим странама општина које су анкетом обухваћене.
Упитнику се приступа преко следећег ЛИНКА.
Аутор овог упитника и истраживања је Милан Милошевић, магистар системологије и логистике, који је у његовом развоју користио добру праксу разних развојних агенција из Србије и света прилагођавајући је за наш контекст. Упитник је развијен за потребе програма "Центар за локални и регионални развој" УГ "Европски покрет у Смедеревској Паланци". Додатне информације могу да се добију путем е-поште milanmmmilosevic@gmail.com.
Хвала на сарадњи.

мр Милан Милошевић

петак, јун 08, 2007

УВОЂЕЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ СТАНДАРДА У ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ

HACCP«МИСЛИТЕ НА ВРЕМЕ»

Подржавајући акцију "МИСЛИТЕ НА ВРЕМЕ" Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Привредна комора Београда у сарадњи са Центром за испитивање намирница организује бесплатно предавање на тему:

УВОЂЕЊЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ СТАНДАРДА У ОРГАНИЗАЦИЈЕ
КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ

 1. Опште напомене о HACCP-у,
 2. Опште информације о другим интернационалним стандардима,
 3. Начин сертификовања стандарда.
 4. Едукације које прате увођење стандарда.

Предавач: госпођа Надежда Грујић, експерт за интернационалне стандарде квалитета из Немачке.

 1. Обавезност система контроле квалитета по Европском закону,
 2. Области обавезне примене,
 3. Технички захтеви и предуслови стандарда.

Предавач: мр Драган Пушара, саветник у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије.

Предавање ће се одржати 12. јуна 2007. године у просторијама Привредне коморе Београда, Кнеза Милоша број 12, сала на VI спрату са почетком у 10.00 часова.

Данас смо сигурни да здравствена безбедност хране нема алтернативу. Уводјење HACCP система и других стандарда квалитета допринеће, у великој мери, да наши производи и услуге буду здравствено исправни, безбедни и сертификовани.

Задатак нам је да, у наредном периоду заједнички обучимо што већи број пројект менаџера и интерних консултаната по областима (производње прехрамбених производа, трговине, угоститељства, и сл.). унапредимо систем квалитета и доведемо у ниво развијених земаља Европе и света.

Извор: На бази информације са сајта Привредне коморе Београда

среда, јун 06, 2007

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из ‎наменских примања буџета Републике

Информација са линка http://www.drzavnauprava.sr.gov.yu/news/newsitem.php?id=474

Министарство за државну управу и локалну самоуправу – Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 49 од 29.05.2007. године, објавило је Јавни позив за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе.
На основу члана 7. тачка 1) Уредбе о начину расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 75/05 и 117/05),

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправеРасподела средстава се врши за остваривање следећих циљева:

1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за живот грађана на њеној територији.
Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведеног циља: 41.246.191,00 динара.
Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- у којој мери пројекат, у вези са којим је поднет захтев за расподелу средстава, доприноси остваривању изворних послова јединице локалне самоуправе;
- у којој фази се налази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта, која је укупна финансијска вредност пројекта, у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта;
- стварни допринос пројекта побољшању животног стандарда и услова живота грађана на територији јединице локалне самоуправе.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- пројектна документација, дозволе, сагласности и други акти надлежних органа који се односе на конкретан пројекат;
- извод из буџета јединице локалне самоуправе којим се одобравају средства за реализацију конкретног пројекта;
- извештај надзорног органа који садржи податке: у којој фази се налази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта, која је укупна финансијска вредност пројекта и у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта.
Захтев за расподелу средстава се може односити само на реализацију једног одређеног пројекта од посебног значаја.

2. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији програма рационализације или оспособљавања органа локалне самоуправе.
Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 11.784.626,00 динара.
Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- број, старосна и квалификациона структура запослених у органима локалне самоуправе у време подношења захтева и у години која претходи години у којој се подноси захтев;
- програм рационализације, односно оспособљавања органа у јединици локалне самоуправе;
- укупан износ средстава потребних за накнаде за вишак запослених;
- укупан износ буџетских средстава намењених за социјална давања као и за стручно усавршавање и оспособљавање запослених.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- подаци о броју, старосној и квалификационој структури запослених у органу локалне самоуправе за наведене временске периоде;
- програм рационализације, односно оспособљавањ
a органа у јединици локалне самоуправе са прегледом и податком о укупном износу средстава потребних за накнаде за вишак запослених или за оспособљавање;
- извод из буџета јединице локалне самоуправе који садржи износ буџетских средстава намењених за социјална давања, као и за стручно усавршавање и оспособљавање запослених.

3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе која је погођена елементарном непогодом или другом несрећом већих размера
Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 11.784.626,00 динара.
Критеријум за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- висина штете која је причињена елементарном непогодом или дугом несрећом већих размера.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- извештај надлежног органа са податком о процени висине причињене штете елементарном непогодом или другом несрећом већих размера.

4. Пружање техничке и друге помоћи у циљу модернизације рада органа јединице локалне самоуправе
Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 23.569.252,00 динара.
Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- степен техничке опремљености, као и потреба за подизањем постојећег нивоа опремљености органа јединице локалне самоуправе;
- допринос коришћења ових средстава остваривању циљева реформе локалне самоуправе, њихов утицај на ефикасност пружања услуга грађанима и обављање поверених послова;
- утицај на подстицање нових инвестиција и донација које доприносе развоју јединице локалне самоуправе.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- елаборат који садржи детаљно обрађене показатеље за све наведене критеријуме.

5. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу ради испуњавања услова за коришћење донаторске помоћи, када јединица локалне самоуправе није у могућности да из сопствених прихода обезбеди тај део средстава.
Укупан износ средставакоји се расподељују за остваривање наведеног циља: 29.461.565,00 динара.
Критеријум за утврђивање предлога за расподелу средстава:
- да су испуњени сви остали услови за коришћење донаторске помоћи.
Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:
- закључен уговор;
- докази о испуњавању свих осталих услова за коришћење донаторске помоћи;
- извод из буџета јединице локалне самоуправе, уколико је јединица локалне самоуправе определила средства за ову намену.
Захтев за расподелу средстава се може односити само за учешће у обезбеђивању средстава за коришћење једне конкретне донаторске помоћи.
Јединица локалне самоуправе може по једном јавном позиву поднети захтев за расподелу средстава ради остваривања највише два циља.
Јединица локалне самоуправе којој су расподељена средства ради остваривања једног од циљева не може остварити право на другу расподелу средстава за остваривање истог циља у тој буџетској години.

Захтеве са потребном документацијом, попуњеним прописаним обрасцем из члана 17. Уредбе (који се може преузети у Министарству,
IV спрат, соба 5 или путем E-maila, са сајта Министарства), Одлуком о буџету за годину у којој се захтев подноси, завршним рачуном за претходну годину, Одлуком о општинској управи и Актом о унутрашњој организацији и систематизацији, јединице локалне самоуправе подносе Министарству за државну управу и локалну самоуправу - Комисији за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, Београд, Бирчанинова 6, у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.